Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1877
Einddatum
2000
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

<p>Uitvoering van wetenschappelijk onderzoek in de plantaardige sectoren ten behoeve van kennisvergaring en innovatie in deze sectoren.</p><p>Anno 2000 bestaand uit:</p><p>Praktijkonderzoek voor de Akkerbouw en de Vollegrondsgroenteteelt</p><p>Laboratorium voor Bloembollenonderzoek</p><p>Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente</p><p>Proefstation voor Boomkwekerij</p><p>Stichting Proefstation voor de Champignoncultuur</p><p>Proefstation voor de Fruitteelt.</p>

Structuur

<p>In 2000 werden de proefstations in de plantaardige sectoren samen gebracht als Praktijkonderzoek Plant en Omgeving (PPO), onderdeel van Wageningen University and Research Centre (Wageningen UR).</p>

Relaties
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Wageningen University (LNV, EZ) 2000
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Directoraat-Generaal Landbouw en Voedselvoorziening (LNV) 1975 tot 1993
Algemene Leiding (LNV) 1993 tot 2000
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/986b5361-7d57-4a31-85be-3f9938156d0e