Identiteit
Parallelle namen
Directie Verwerking en Afzet van Agrarische Producten
Andere namen
I&H
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1976
Einddatum
2009
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

Anno 2006:<p>De beleidsdirectie Industrie en Handel bevordert met haar beleid een duurzame, internationaal concurrerende positie van de Nederlandse agribusiness. Voor de agrarische industrie, handel, diensten en toelevering is zij binnen de overheid partner en aanspreekpunt. Zij geeft inhoud aan het overheidsbeleid voor de agribusiness, in nauw overleg met andere onderdelen van LNV en diverse ministeries, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven, zowel op nationaal als internationaal niveau.</p>

Structuur

<p>Tussen 1946 en 1976 kende het Ministerie steeds een aparte afdeling of directie voor agrarische handel en nijverheid. Om de belangen van deze bedrijfstak in nauwere samenhang met de primaire landbouwproductie te kunnen behartigen, werden in 1971 de directies Agrarische Handel en Nijverheid (AHN) en Bedrijfsontwikkeling samengevoegd in de directie Agrarische Productie, Verwerking en Afzet (APVA). In 1976 werd de agrarische handel en industrie weer afgezonderd van de primaire productie, dit keer onder toevoeging van de exportbevorderende activiteiten. Zo ontstond de directie Verwerking en Afzet van Agrarische Producten (VAAP), die in 1991 de naam Industrie en Handel (I&amp;H) kreeg.</p><p>In 2009 opgegaan in de Directie Agroketens en Visserij.</p>

Relaties
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Directie Voedings- en Kwaliteitsaangelegenheden (LNV) 1978
Directie Agrarische Produktie, Verwerking en Afzet (LV, LNV) 1976
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Directie Agroketens en Visserij (LNV) 2009
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Directoraat-Generaal Landbouw en Voedselvoorziening (LNV) 1976 tot 1993
Algemene Leiding (LNV) 1993 tot 2009
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/962c6efa-88e9-440f-b947-6e6880359eb2