Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Parallelle namen
Cultuurtechnische Dienst
Afdeling Cultuurtechnische aangelegenheden
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1951
Einddatum
1976
Functies en activiteiten

De directie had taken omtrent:

-Behandeling van aangelegenheden ter bevordering van de uitvoering van cultuurtechnische werken, waartoe werden gerekend: ruilverkaveling, vergroting waar mogelijk van te kleine bedrijven, verbetering van de waterbeheersing, aanleg en verbetering van agrarische ontsluitingswegen, aanleg van utiliteitswerken in het belang van de landbouw;

-Behandeling van alle planologische vraagstukken, hieronder begrepen de vertegenwoordiging van het departement in het interdepartementaal planologisch overleg;

-Bemoeiingen met instituten, die werkzaam waren op het gebied van de cultuurtechniek, landaanwinning en waterhuishouding;

-Bij de Cultuurtechnische Dienst werden behandeld de zaken van de Stichting Beheer Landbouwgronden.[1]

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Directoraat-Generaal van de Landbouw (LV) 1961 tot 1970
Directoraat-Generaal voor de Landinrichting en de Visserijen (LV) 1971 tot 1976
Directie van de Landbouw (LVV) 1951 tot 1959
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/6bcc16de-401d-4857-9446-e105bf8ce026
Bronnen

[1] Staatsalmanak 1951, 1956, 1959, 1961, 1966, 1971, 1976