Identiteit
Andere namen
DR
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
2004
Einddatum
2013
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

DR is een landelijk opererende uitvoeringsorganisatie voor Europese en nationale regelgeving. Kernpunten van haar missie zijn:<p>DR is dé uitvoeringsorganisatie voor (onderdelen van) nationale en Europese regelingen voornamelijk op subsidieverstrekking en vergunningverlening.;</p><p>DR is hét uitvoeringsorgaan van Europese regelingen met als onderscheiden taken 1. uitvoeren, 2. betalen en 3. certificeren en verantwoorden;</p><p>DR stelt haar uitvoeringsdeskundigheid en infrastructuur op die onderdelen waar DR excelleert beschikbaar aan andere opdrachtgevers voor een efficiënte(re) overheid door te stellen binnen de overheid.</p>

Structuur

<p>DR is van oorsprong een agentschap van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). DR is in 2004 ontstaan door een fusie van vier bestaande uitvoerende diensten LASER, Bureau Heffingen, de Dienst Basisregistratie en de dienst Het LNV Loket, waarbij ook de taken van de afdeling Rechtsbescherming van de directie JZ en de productgroep Relatiebeheer van de directie IFA bij de nieuwe dienst zijn belegd.</p><p>Sinds de opheffing van LNV in 2010 maakt DR onderdeel uit het ministerie van Economische Zaken (EZ), vanaf 2011 onder het DG Uitvoering.</p>

Relaties
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/ec21af05-760f-4a3a-a695-bbd53ae139a0