Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
2009
Einddatum
2010
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

De programmadirectie Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (PDGLB) levert een proactieve bijdrage aan de vorming van een nieuw Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB)

Structuur

<p>Begin 2011 (tijdelijk) ondergebracht bij de Dienst Regelingen, vanaf mei 2011 bij de Directie Europees Landbouwbeleid en Voedselzekerheid.</p>

Relaties
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Regiebureau Plattelandsontwikkeling (LNV) 2009
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Dienst Regelingen (LNV, EZ) 2010
Directie Europees Landbouwbeleid en Voedselzekerheid (EZ) 2010
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Algemene Leiding (LNV) 2009 tot 2010
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/e44d8a64-177f-4b9b-a8e7-f2eb70a2567e