Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Andere namen
FEZ
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1980
Einddatum
2010
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

<p>De directie Financieel-Economische Zaken (FEZ) is de concerncontroller van het ministerie. FEZ is verantwoordelijk voor de totstandkoming, indiening, optimalisering (incl. allocatieve weging) en beheersing van de departementale begroting en draagt zorg voor een adequaat financieel-economisch beheer. Vanuit een onafhankelijke invalshoek analyseert, toetst en weegt, signaleert en adviseert FEZ over alle fasen van de beleids- en begrotingscyclus en richt zich daarbij op rechtmatigheid en doeltreffendheid.</p>

Structuur

<p>Voor 1980 was FEZ onderdeel van de Directie Financiële en Materiële Zaken.</p>

Relaties
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Directie Financiële en Materiële Zaken (LV, LNV) 1980
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Algemene Leiding (LNV) 1993 tot 2010
Onderliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Bureau Heffingen (LNV) 1987 tot 2004
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/94360e46-a4c5-42b2-b7cd-964a6f244e56