Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Parallelle namen
Directie Juridische en Bedrijfsorganisatorische Zaken
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1957
Einddatum
1994
Functies en activiteiten

Behandelen van:

Alle aangelegenheden inzake de wetgeving, rechtsbescherming en van alle overige juridische aangelegenheden, alsmede zorg dragen voor een juiste behandeling van de juridische aspecten van andere aangelegenheden;

Institutionele vraagstukken, verband houdende met internationale organisaties;

Andere dan financiële aangelegenheden inzake de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie op het terrein van landbouw, visserij en voedselvoorziening, alsmede van alle overige ordeningsvraagstukken op dat terrein voor zover deze van algemene aard zijn en tot de zorg van het Ministerie van LNV behoren.

Fiscale aangelegenheden.[1]

Structuur

Omstreeks 1994 is deze stafdirectie opgeheven en zijn de taken overgegaan naar een nieuwe Directie Juridische Zaken. De taakuitvoering m.b.t. fiscale aangelegenheden is komen te vervallen.

Relaties
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Directie Juridische Zaken (LNV) 1994
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Algemene Leiding (LNV) 1993 tot 1994
Bureau Secretaris-Generaal (LV) 1961 tot 1976
Ministerie van Landbouw en Visserij 1957 tot 1959
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/b091b314-d71c-40aa-8706-49aa4c5faaf5
Bronnen

[1] Staatsalmanak 1956, 1959, 1961, 1966, 1971, 1976