Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Andere namen
PDN
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
2008
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

De programmadirectie heeft tot taak:<p>het zorg dragen voor het haalbaar, betaalbaar en maatschappelijk gedragen implementeren van Europese verplichtingen rond Natura 2000;</p><p>het zorg dragen voor aanwijzingsbesluiten voor 166 gebieden;</p><p>het ontwikkelen van kennis van het Natura 2000-systeem;</p><p>het opstellen en overdragen van beheerplannen naar de provincies;</p><p>het zorgen voor een programmatische aanpak van stikstof (PAS).</p>

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Algemene Leiding (LNV) 2008 tot 2010
Directoraat-Generaal Natuur en Regio (EZ) 2011
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/3c32fbf1-d30b-4045-a067-e5a86028f06b