Identiteit
Parallelle namen
Stichting Beheer Landbouwgronden
Andere namen
DBL
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1971
Einddatum
1995
Functies en activiteiten

Behandelen van aangelegenheden betreffende:

Aan- en verkoop en tijdelijk beheer van gronden ten behoeve van de landbouw en andere doeleinden van algemeen belang;

Agrarisch grondbeleid en grondprijsbeleid bij de aankoop van land- en bosbouwgronden;

Beheer van landbouwgronden, waarvan de bedrijfsuitoefening mede wordt afgestemd op doeleinden van natuur- en landschapsbeheer;

Grondbankstelsel;

Landbouwgronden in de EG het beleidsterrein van de directie betreffende;

Uitvoeren van de werkzaamheden van het Bureau Beheer Landbouwgronden;

Voeren van het secretariaat van de Commissie Beheer Landbouwgronden.

Structuur

Ingesteld in 1975.

In 1995 samenvoeging van de Directie Beheer Landbouwgronden en de Landinrichtingsdienst met nieuwe naam: Dienst Landinrichting en beheer Landbouwgronden.

Relaties
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/97e62df3-dda7-461f-8850-f258c89aaadb
Bronnen

Staatsalmanak 1971, 1976