Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Parallelle namen
Landinrichtingsdienst
Andere namen
DLG
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1935
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

<p>Dienst Landelijk Gebied (DLG) werkt aan de ontwikkeling van het landelijk gebied. Dit doet DLG door beleid te vertalen naar concrete plannen en ervoor te zorgen dat deze worden uitgevoerd. Het gaat om plannen voor het ontwikkelen van natuur-, landbouw-, water- en/of recreatiegebieden.</p><p>De kern van het werk is het vertalen van abstract beleid naar de uitvoering in concrete projecten. De daadwerkelijk uitvoering wordt door DLG uitbesteed aan vele marktpartijen. Dit geldt zowel voor grondverwerving (taxaties en onderhandelingen door makelaars) als voor inrichting (eigendomssituatie door kadaster en bestekvoorbereiding en uitvoering door ingenieursbureaus en aannemers). </p><p>Voor de uitvoering van de inrichtingsplannen verwerft, beheert en vervreemdt DLG gronden (ca. 7500 ha per jaar). Hiervoor heeft het Bureau Beheer Landbouwgronden (BBL), vastgelegd in de Wet Agrarisch Grondverkeer (WAG), een eigenstandige positie.</p>

Structuur

<p>Opgericht in 1935 als Cultuurtechnische Dienst.</p><p>In 1978 naamsverandering tot Landinrichtingsdienst (LD).</p><p>In 1995 naamsverandering tot Dienst Landinrichting en Beheer Landbouwgronden (LBL).</p><p>In 1997 naamsverandering tot Dienst Landelijk Gebied (DLG).</p><p>In 2010 bij opheffing van LNV overgegaan naar EZ.</p>

Relaties
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Directie Beheer Landbouwgronden (LV, LNV) 1995
Centrale Landinrichtingscommissie (LNV) 2007
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Algemene Leiding (LNV) 1993 tot 2010
Algemene Leiding (EZ) 2010
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/fa45eb15-a015-4aea-b3c3-5885375beda7