Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1980
Einddatum
1994
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

<p>Verlenen van faciliteiten en diensten op materieel terrein, zoals het onroerend goed-beheer en de inrichting en toerusting van het ministerie en de hieronder ressorterende diensten, instellingen en stichtingen, en de daarmee verband houdende grondzaken;</p><p>Ontwikkelen van het beleid met betrekking tot de documentaire informatievoorziening voor zover het betreft het archiefbeheer en de implementatie c.q. het beheer van kantoorautomatisering;</p><p>Coördineren van het departementale beleid inzake overheidsaanschaffingen;</p><p>Zorg dragen voor de bedrijfszelfbescherming en veiligheidsorganisatie in het kerndepartement;</p><p>Coördineren van de bedrijfsinterne milieuzorg;</p><p>Ontwikkelen, onderhouden, uitvoeren en coördineren van het departementale vervoersplan.</p>

Structuur

<p>In 1980 afgesplitst van de voormalige Directie Financiële en Materiële Zaken. </p><p>Omstreeks 1994/1995 opgegaan in de Facilitaire Dienst.</p>

Relaties
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Directie Financiële en Materiële Zaken (LV, LNV) 1980
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Facilitaire Dienst (LNV) 1994
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Algemene Leiding (LNV) 1993 tot 1994
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/7da9e9ea-816f-4e14-a026-dde92d90c32f