Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Parallelle namen
Bureau voor Organisatie en Efficiency
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1951
Einddatum
1994
Functies en activiteiten

Behandelen van aangelegenheden met betrekking tot organisatorische en informatiserings- en automatiseringsvraagstukken bij het ministerie en de hieronder ressorterende diensten, instellingen en stichtingen;

Organiseren van trainingen voor het management;

Coördineren op het vlak van organisatieveranderingen;

Methodisch ondersteunen van beleidsevaluatie-onderzoek en organisatiedoorlichting;

Beoordelen van kwaliteit van door externen uitgevoerd onderzoek op het werkgebied van de Directie Organisatie en Efficiency.

Structuur

In 1971 ontstaat de directie Organisatie en Efficiency. De directie Organisatie en Efficiency had als taakgebied innovatie binnen de organisatie van het ministerie. Dit gold voor een doelmatige inrichting, een economisch verantwoorde personeelsbezetting en een efficiënte organisatie van het gehele departement. Met de opkomst van de IT-innovatie was de directie ook daarmee belast. De directie vervangt het bureau Organisatie en Efficiency dat dezelfde taken heeft. De directie valt direct onder de secretaris-generaal van Landbouw. Bij het ontstaan van de Facilitaire dienst midden jaren negentig werd ook de directie opgesplitst. Het IT-gedeelte ging op in de Facilitaire Dienst en de organisatorische kant ging op in Personeel en Organisatie.

Relaties
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Directie Personeel en Organisatie (LNV) 1994
Facilitaire Dienst (LNV) 1994
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Algemene Leiding (LNV) 1993 tot 1994
Bureau Secretaris-Generaal (LV) 1961 tot 1976
Ministerie van Landbouw en Visserij 1951 tot 1959
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/dfdc2b94-629c-44c6-83bc-1cbbe69fca7e
Bronnen

Staatsalmanak 1951, 1956, 1959, 1961, 1966, 1971, 1976