Identiteit
Andere namen
P&O
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1994
Einddatum
2009
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

<p>De Directie P&amp;O staat voor een optimale balans tussen de ontwikkeling van mens en organisatie. De directie ontwikkelt daartoe een samenhangend en adequaat beleid op het gebied van organisatieontwikkeling, personeelsmanagement, arbeidsvoorwaarden en rechtspositie, personeels- en salarisadministratie, informatievoorziening t.b.v. de personeels- en organisatiecontrol, management-development, mobiliteitsbevordering, opleidingen en personeelszorg van LNV.</p>

Structuur

<p>Voorganger tot ongeveer 1995 was de Directie Personeelszaken.</p><p>In mei 2009 opgegaan in de nieuwe Directie Organisatie en Bedrijfsvoering.</p>

Relaties
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Directie Personeelszaken (LV, LNV) 1994
Directie Organisatie en Efficiency (LVV, LV, LNV) 1994
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Directie Organisatie en Bedrijfsvoering (LNV) 2009
Dienst Bedrijfsvoering (LNV) 2009
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Algemene Leiding (LNV) 1994 tot 2009
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/cb8bd690-0a0e-4411-8a83-aa85433628b8