Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Andere namen
VCL
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
2003
Einddatum
2008
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

Anno 2006:<p>Er zijn vele ontwikkelingen gaande binnen en buiten LNV. In interdepartementaal verband loopt het programma Andere Overheid. Met dit programma wordt gewerkt aan een krachtige overheid die de samenleving centraal stelt. Dit sluit naadloos aan bij de koers die LNV heeft uitgezet met Vitaal en Samen en de daarmee samenhangende werkwijze; 'Van zorgen voor naar zorgen dat'. Met de houtskoolschets heeft LNV voorafgaand aan het Programma Andere Overheid al een flink aantal stappen gezet op het vlak van de beleidsdoorlichtingen, organisatie-inrichting/cultuur en bedrijfsvoering. </p><p>De verandercoördinator zorgt voor concernbrede voortgang van en verbinding tussen de diverse ontwikkelingen binnen LNV. Ook de departementale takenanalyse wordt onder zijn verantwoordelijkheid uitgevoerd.</p>

Relaties
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Unit Aansturingsaangelegenheden (LNV) 2003
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Algemene Leiding (LNV) 2003 tot 2008
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/51dcc47e-7d86-44c7-a1d7-0c4d3a1ea10d