Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Parallelle namen
Accountantsdienst
Andere namen
AD
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1975
Einddatum
2010-10-13
Functies en activiteiten

De taken van de departementale accountantsdiensten waren voorgeschreven in het Besluit taak DAD. Deze taken waren:

1. het uitvoeren van de controles zoals bedoeld in art. 22 van de comptabiliteitswet. Deze controles waren gericht op:

a. oordelen over de ordelijkheid en de controleerbaarheid van het gevoerde financiële beheer en van de administraties die ten behoeve van dat beheer en de jaarlijkse financiële verantwoordingen worden gevoerd;

b. een accountantsverklaring omtrent de getrouwheid van de financiële verantwoording, bedoeld in artikel 65 van de Comptabiliteitswet; ten behoeve van de accountantsverklaring omtrent de getrouwheid van deze financiële verantwoording wordt ook een accountantsverklaring gegeven omtrent de getrouwheid van de financiële verantwoording van een agentschap, bedoeld in artikel 72 van de Comptabiliteitswet, en over de door Onze Minister aangewezen verantwoordingen van andere delen van het ministerie.

2. naast de voornoemde controles had de DAD de volgende controle- en adviestaken:

a. de controle op het beheer van niet-geldelijke zaken, bedoeld in artikel 19, derde lid, van de Comptabiliteitswet;

b. bijzondere controletaken in opdracht van Onze Minister;

c. het adviseren ter zake van de maatregelen ter opheffing van onvolkomenheden die bij de uitgevoerde controles zijn geconstateerd;

d. het adviseren ter zake van het te voeren beleid op het gebied van de financiële verslaggeving en de accountantscontrole bij het ministerie;

e. bijzondere adviestaken in opdracht van Onze Minister.

 

 

Structuur

Tot 2002 bekend onder de naam Accountantsdienst, daarna als Auditdienst.

Relaties
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Accountantsdienst (LVV, LV) 1976
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Auditdienst (EZK) 2010-10-13
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Algemene Leiding (LNV) 1993 tot 2010-10-13
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/5d58a4fa-16ed-477f-bdec-ecafaf1e0ba9
Bronnen

Staatsalmanakken

Besluit taak DAD, Stb. 1995-426