Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1951
Einddatum
1976
Functies en activiteiten

De dienst had taken omtrent:

-Uitvoering van door of namens de Minister verstrekte opdrachten;

-Administratieve organisatie van en controle op het financiƫle beheer van het Ministerie en daaronder ressorterende diensten en instellingen;

-Onderzoeken bij derden in verband met de verlening van kredieten en ter vaststelling van kostprijzen, marges e.d.[1]

Relaties
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Auditdienst (LNV) 1976
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Bureau Secretaris-Generaal (LV) 1961 tot 1976
Ministerie van Landbouw en Visserij 1951 tot 1959
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/fa5d66bd-99ba-496d-b162-f5cf2627caea
Bronnen

[1] Staatsalmanak 1951, 1956, 1959, 1961, 1966, 1971, 1976