Identiteit
Andere namen
DV
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
2006
Einddatum
2014
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

<p>Adviseren over het uitvoeringsbeleid m.b.t. het algemene douanebeleid.</p><p>Toetsing van wet- en regelgeving op noodzaak, politieke aspecten, budgettaire gevolgen. </p><p>Voeren van (inter)nationaal overleg m.b.t. harmonisatie douanerecht en regelingen inzake grensoverschrijdend goederenvervoer. </p><p>Voorbereiden, opstellen en toelichten van nationale wetgeving en internationale regelingen m.b.t. fiscaal douanerecht en op niet-fiscaal terrein m.b.t. in-, uit- en doorvoer. </p>

Structuur

<p>Fusie in oktober 2006 van Directie Wetgeving Directe Belastingen en Directie Wetgeving Douane. </p><p>In 2014 zijn de Directie Douane en Verbruiksbelastingen en de Directie Internationale Fiscale Zaken samengevoegd tot een nieuwe directie, t.w. de Directie Internationale Zaken en Verbruiksbelastingen.</p>

Relaties
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Directie Wetgeving Douane (Financiën) 2006
Directie Wetgeving Verbruiksbelastingen (Financiën) 2006
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Directie Internationale Zaken en Verbruiksbelastingen (Financiën) 2014
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Directoraat-Generaal voor Fiscale Zaken (Financiën) 2006 tot 2014
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/0e41fdf9-a163-4747-90b1-75047f7ea809