Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
2014
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

<p>De Directie Internationale Zaken Verbruiksbelastingen</p><p>adviseert over het internationale beleid op het gebied van fiscaliteit en douane;</p><p>bereidt wetgeving en internationale regelingen voor op het gebied van de directe belastingen, de verbruiksbelastingen en wat daarmee verband houdt en adviseert over het hiermee samenhangende beleid </p>

Structuur

In 2014 zijn de Directie Douane en Verbruiksbelastingen en de Directie Internationaal Fiscale Zaken samengevoegd tot een nieuwe directie.

Relaties
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Directie Douane en Verbruiksbelastingen (Financiën) 2014
Directie Internationale Fiscale Zaken (Financiën) 2014
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Directoraat-Generaal voor Fiscale Zaken (Financiën) 2014
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/6d179ad1-a23f-4f38-a44a-304c81617074
Bronnen

Regeling van de Minister van Financiën van 9 mei 2014, tot vaststelling van het Organisatie- en mandaatbesluit Ministerie van Financiën 2014 (Stcrt. 2014-33115)