Overzicht relaties

Directie Gezond en Veilig Werken (SZW)

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Andere namen
G&PW
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
2009
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

De directie Gezond en Veilig Werken draagt zorg voor het bevorderen van toegankelijk, gezond en veilig werk door het voorkomen en verminderen van gezondheidsschade en onveiligheid door arbeidsrisico`s en door het terugdringen van ziekteverzuim. Bij de uitvoering van taken legt de directie nadruk op de zelfwerkzaamheid van sociale partners, het overdragen van kennis en het bevorderen van naleving bij bedrijven.De directie Gezond en Veilig Werken is verantwoordelijk voor: de ontwikkeling van en advisering over het beleid van gezond en veilig werken, duurzame inzetbaarheid en arbeidstijden. het stimuleren van werkgevers en werknemers om arbeidsrisico‟s te voorkomen of te beheersen; het stimuleren van werkgevers en werknemers een preventie- en verzuimbeleid te voeren gericht op inzetbaarheid van werkenden; het stimuleren van modernisering van EU-regelgeving op het gebied van gezond en veilig werken; kennisontwikkeling en -borging, signalering en monitoring op het gebied van arbeidsomstandigheden en verzuim; het beschikbaar stellen van informatie over het beleidsgebied; het bevorderen van de naleving van de wetgeving op het beleidsgebied

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Directoraat-Generaal Werk (SZW) 2009
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/b3228cd4-ed75-4097-97c5-e18f60e38f77