Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Andere namen
RUA
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
2009
Einddatum
2012
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

<p>De directie Relatiebeheer, Uitvoeringsontwikkeling en Aansturing draagt zorg voor het verbinden van beleid en uitvoering op het terrein van werk en inkomen. Doel is de effectiviteit van beleid te vergroten via het realiseren van effectieve, klantgerichte, efficiënte en rechtmatige uitvoering. Daarnaast richt de directie zich op het verbeteren van de uitvoeringspraktijk, gericht op het effect van participatie en activering van burgers en bedrijven. De directie bevordert de interdepartementale samenwerking op dit terrein en tussen landelijke en regionale (keten) partijen. </p><p>De directie is verantwoordelijk voor:</p><p>het beheren van de relatie tussen het ministerie en de buitenwereld in het domein van werk en inkomen, zoals onder meer de uitvoeringsorganisaties en gemeenten;</p><p>het aansturen van de uitvoeringsorganisaties, het maken van prestatieafspraken, het bewaken van de realisatie daarvan en - indien nodig - optreden;</p><p>het aansturen van de samenwerking in de keten van uitvoeringsorganisaties en de gemeenten, gericht op de toeleiding naar werk en het verstrekken van uitkeringen, met inbegrip van de gegevensinfrastructuur en het daartoe ondersteunende gegevensverkeer;</p><p>het zorgdragen voor de ontwikkeling en het beheer van het uitvoeringsstelsel, waarbij innovatie centraal staat;</p><p>het intra- en interdepartementaal coördineren van de regeldrukprogramma's voor bedrijven, burgers, professionals en medeoverheden;</p><p>het strategisch en eenduidig opereren in de regio door het ministerie en afstemming met andere departementen en de partners in het netwerk van werk en inkomen hierover.</p>

Structuur

De directie Relatiebeheer, Uitvoeringsontwikkeling en Aansturing en de directie Naleving zijn per 1 oktober 2012 samengevoegd tot de directie Uitvoeringsbeleid en Naleving (Stcrt. 2013-6710).

Relaties
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Directie Uitvoeringsbeleid en Naleving (SZW) 2012
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Directoraat-Generaal Participatie en Inkomenswaarborg (SZW) 2009 tot 2015
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/bd60dbc1-9b7c-4cc5-861e-7e667aba55c8
Bronnen

Stcrt. 2008-2370