Overzicht relaties

Directie Toezicht Zelfstandige en Overige Bestuursorganen (S...

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Parallelle namen
Directie Toezicht Zelfstandige Bestuursorganen
Andere namen
DTZ
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
2004
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

De directie Toezicht zelfstandige bestuursorganen is verantwoordelijk voor:<p>a. het houden van toezicht op de uitvoering van de wettelijke taken door de CWI, de SVB en het UWV;</p><p>b. het rapporteren over de resultaten en de kwaliteit van de uitvoering en over mogelijke risico’s voor de kwaliteit van de uitvoering en de uitvoeringsorganisaties, genoemd in onderdeel a;</p><p>c. de inbreng van onderzoeksexpertise voor zowel domeinbepaald als domeinoverstijgend toezicht;</p><p>d. het inbrengen van kennis van de uitvoeringspraktijk in de beleidsvorming door het ministerie;</p><p>e. het relatiebeheer met de instanties, genoemd in onderdeel a;</p><p>f. het binnen de gekozen aansturingslijnen opzetten en uitvoeren van gedragswetenschappelijk onderzoek voor zowel domeinbepaalde als domeinoverstijgende onderwerpen. </p>

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Inspectie Werk en Inkomen (SZW) 2004
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/1532876c-acd8-4665-ae6a-84d06f49d317