Identiteit
Andere namen
DGG
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1997
Einddatum
2005-04-01
Functies en activiteiten

Verantwoordelijk zijn voor een veilig, concurrerend en duurzaam goederenvervoersysteem. Dit betreft zowel het vervoer over land als over water. De belangrijkste producten zijn: ontwikkeling van beleidsvisies, ontwerp en handhaving van wet- en regelgeving, stimulering van innovaties, infrastructuurbeleid, aansturing van innovaties, infrastructuurbeleid, aansturing van uitvoeringsprojecten en behartiging van Nederlandse goederenvervoerbelangen. In de organisatie van het directoraat-generaal Goederenvervoer zijn drie aspecten tot uitdrukking gebracht, te weten het optimaliseren van het goederenvervoersysteem als geheel, het versterken van concurrentiepositie van transportbedrijven en het waarborgen van de transportveiligheid.

Relaties
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Directoraat-Generaal Scheepvaart en Maritieme Zaken (VenW) 1997
Directoraat-Generaal voor het Vervoer (VenW) 1997
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Directoraat-Generaal Transport en Luchtvaart (VenW) 2005-04-01
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Algemene Leiding (VenW) 1997 tot 2005-04-01
Onderliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Directie Algemeen Beleid (VenW) 1997 tot 2004
Directie Transportveiligheid (VenW) 1997 tot 2004
Directie Transport en Infrastructuur (VenW) 1997 tot 2004
Rijksverkeersinspectie (VenW) 1997 tot 2000
Scheepvaartinspectie (VenW) 1997 tot 2000
Projectdirectie Betuweroute (VenW) 1995 tot 2004
Directie Vervoersectoren (VenW) 1997 tot 2004
Vaarwegmarkeringsdienst (VenW) 1997 tot 2000
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/f506d179-b115-4e76-8adb-6188da486b3c
Bronnen

Instellingsbesluit Directoraat-Generaal Transport en Luchtvaart, vastgesteld bij besluit van 29-03-2005 nr. HDJZ/LUV/2005-841, Stcrt. 2005-62, https://wetten.overheid.nl/BWBR0018147/2005-04-01