Identiteit
Parallelle namen
Directoraat-Generaal Rijksluchtvaart
Directoraat-Generaal van de Rijksluchtvaartdienst
Rijksluchtvaartdienst
Andere namen
DGL
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1945-06-14
Einddatum
2004
Functies en activiteiten

Zorgdragen voor een adequaat burgerluchtvervoersysteem, dat een zo groot mogelijke bijdrage levert aan de duurzame, economische en sociale ontwikkeling van ons land.

Zorgdragen voor de behartiging van Nederlandse burgerlucht vaartbelangen in internationaal verband.

Zorgdragen voor een zo gering mogelijke geluidhinder en verontreiniging van lucht, water en bodem door de burgerluchtvaart.

Inpassen van burgerluchtvaartactiviteiten in de gewenste ruimtelijke structuur en het leveren van een bijdrage daaraan.

Bevorderen van de vliegveiligheid in de burgerluchtvaart.

Voorbereiden en uitvoeren van wettelijke regelingen en de daaruit voortvloeiende algemene maatregelen van bestuur.

Structuur

Onder de dienst ressorteerden:

-Bureau administratie [1951-1955];

-Secretariaat, centrale dienst [1951-1960];

-Bureau personeelszaken, [1951-1960];

-Bureau comptabele zaken, [1951-1960];

-Bureau toezicht uitvoering werken, [1951-1960];

-Internationale burgerlijke luchtvaartorganisatie, [1951-1960];

-Afdeling politieke en juridische zaken, [1951-1960];

-Afdeling rijksluchtvaartschool [1951-1970[CL1];

-Directie of afdeling luchtvaartinspectie, [1951-1976];

-Directie of afdeling luchtverkeersbeveiliging, [1951-1976];

-Planbureau [1956 - 1960];

-Afdeling Algemene Zaken [1961 -1970];

-Directie of Afdeling Politieke, Juridische en Economische Zaken [1961-1976];

-Directie of Afdeling Luchtvaartterreinen  [1966 -1976];

-Stafafdeling [1976].[1]

Relaties
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/a4a0274c-55a2-4bb4-97cc-d8a8d61578e4
Bronnen

Staatsalmanak 1951, 1956, 1961, 1966, 1971, 1976

Hovy, L.: "Luchtvaart gebonden". Institutioneel onderzoek op het terrein van de burgerluchtvaart 1945-1994. http://handelingenbank.info/infobronnen/016%20Burgerluchtvaart/RIO/016%20RIO%201994.pdf geraadpleegd op 30-03-2020