Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Parallelle namen
Directoraat-Generaal voor Volksontwikkeling en Recreatie
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1976
Einddatum
1982
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

<p>Verantwoordelijk voor coördinatie en aansturing van organisatieonderdelen welke betrokken zijn bij de beleidsterreinen natuurbehoud, recreatie en media. </p>

Structuur

<p>Voorganger was het Directoraat-Generaal voor Volksontwikkeling en Recreatie tot 1976, de taken m.bt. Volksontwikkeling zijn ondergebracht bij het DG Maatschappelijke Ontwikkeling (huidig DG Welzijn)</p><p>Bij opheffing CRM in 1982 is Natuurbehoud overgegaan naar het Ministerie van Landbouw en Visserij. Recreatie en Media zijn als DG verder gegaan tot 1984 onder WVC. </p>

Relaties
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Directoraat-Generaal voor Volksontwikkeling en Recreatie (CRM) 1976
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Directoraat-Generaal voor Recreatie en Media (WVC) 1982
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Algemene Leiding (CRM) 1976 tot 1982
Onderliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Directie Sport (CRM, WVC, VWS) 1976 tot 1982
Hoofddirectie Natuurbehoud en Openluchtrecreatie (CRM, LNV) 1976 tot 1982
Directie Radio, Televisie en Pers (CRM, WVC) 1976 tot 1982
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/323d7f6a-a3db-4e7c-996b-8ab47c6bd937