Overzicht relaties

Eerste afdeling (Justitie)

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Parallelle namen
Eerste afdeeling
Burgerlijk Recht
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1942
Einddatum
1955
Functies en activiteiten

De afdeling had taken omtrent:
-burgerlijk recht;
-internationaal privaatrecht;
-verzoeken om dispensatie van huwelijksverboden, vergunning tot voltrekking van het huwelijk door een gevolmachtigde, brieven van wettiging en meerderjarigverklaring, toestemming tot verandering of aanneming van geslachtsnamen;
-Nederlanderschap, naturalisatie;
-notariaat (uitgezonderd het personeel);
-auteursrecht;
-arbeidsrecht;
-pachtrecht;
-zeerecht;
-levensverzekeringbedrijf;
-zaken betreffende de erediensten, voor zover de behandeling daarvan ingevolge het Koninklijk Besluit van 29 Oktober 1870 bij het Ministerie van Justitie behoorde;
-naamloze Vennootschappen en Verenigingen;
-centraal Testamentenregister. (Uitvoering van de Wet op het Testamentenregister).[1]

 

 

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Justitie II 1942 tot 1955
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/fd52e671-195c-4e59-b27a-34bc2229a9d9
Bronnen

[1] Staatsalmanak 1953