Identiteit
Andere namen
ER
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1981
Einddatum
1996
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

Adviseren van de regering over het emancipatiebeleid in het algemeen en de samenhang van voorzieningen en maatregelen van emancipatiebeleid in het bijzonder. - emancipatie voor vrouwen- rolverdeling man en vrouw- verhouding emancipatiebeleid provinciaal en gemeentelijk.

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 1981 tot 1996
Onderliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Bureau Emancipatieraad (SZW) 1982 tot 1996
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Nederlandse Vrouwenraad (CRM) 1981
Nationale Adviescommissie Emancipatie (CRM) 1981
Commissie gelijke behandeling van mannen en vrouwen bij de arbeid (SZ) 1981
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/e9c45b63-59c2-48aa-bcf4-87f338034bdb