Overzicht relaties

Hoofddirectie Uitvoering (VROM, IenM)

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Parallelle namen
Directie Uitvoering
Andere namen
UV
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
2008
Einddatum
2011
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

De taken van de hoofddirectie Uitvoering zijn:<p>het vervullen van de taken genoemd in artikel 6.1, tweede lid;</p><p>het op adequate wijze uitvoeren van de programma’s in het jaarcontract;</p><p>het op adequate wijze vertegenwoordigen van de ministers in de uitvoeringspraktijk;</p><p>het signaleren van ontwikkelingen in de praktijk die relevant zijn voor de eigen organisatie, beleidsdirecties en politiek.</p>

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
VROM-Inspectie (VROM, IenM) 2008 tot 2011
Onderliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Advies en Ontwikkeling (VROM, IenM) 2008 tot 2011
VROM Inlichtingen- en Opsporingsdienst (VROM, IenM) 2008 tot 2011
Landelijke programma's (VROM, IenM) 2008 tot 2011
Regionale afdelingen (VROM, IenM) 2008 tot 2011
Kernfysische Dienst (SZW, VROM, IenM) 2008 tot 2011
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/91749864-39cb-4eed-abc7-2918f67311ab