Overzicht relaties

Interdepartementale Coördinatiecommissie Jeugdwerkloosheid (...

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Andere namen
ICJ
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1980
Einddatum
1990
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

Bevorderen dat tijdig en in onderlinge samenhang beleidsvoorstellen worden voorbereid met betrekking totde aanpak van de jeugdwerkloosheid, daaronder begrepen:- gericht op het voorkomen en bestrijden van jeugdwerkloosheid.- ten aanzien van het opvangen nadelige gevolgen van de jeugdwerkloosheid, welke taak onder meer wordt vervuld door beeld te vormen van de jeugdwerkloosheid inventarisatie van getroffen maatregelen, de samenhang, en bedoelde maatregelen inclusief risicogroepen. Deze adviezen worden rijksbreed uitgedragen, d.w.z. over meerdere belanghebbende ministeries.

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 1981 tot 1990
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/0e17945f-97e0-4e30-b764-3ef6caa17900