Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1874
Einddatum
1940
Functies en activiteiten

Het Kabinet had taken omtrent:

- geheime, vertrouwelijke of algemene aard;

- posterijen en telegrafie in Oost- en West-Indië;

- agenda, expeditie en index van de geheime en kabinetsstukken;

- archief van de geheime en kabinetsstukken over de laatste dertig jaar;

-  cijferschrift;

- telegrafische correspondentie met de koloniale besturen;

- ontvangst van de inkomende stukken;

- gedrukte stukken van de Staten-Generaal;

- vergunningen tot aanneming van vreemde ridderorden.[1]

- samenstelling van het jaarlijkse verslag omtrent het beheer en de staat van de Oost-Indische bezittingen (vanaf 1919).[2]

Relaties
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Bureau H. Kabinet van de minister en Bureau Geheime en Algemene Zaken (Koloniën) 1874 Taken omtrent de geheime en kabinetstukken zijn opgegaan / afgesplitst in het Kabinet van de Minister.
13e Afdeling Oost-Indisch verslag en Boekerij (Koloniën) 1919 Samenstelling van het Indisch Verslag is opgegaan / afgesplitst in het Kabinet van de Ministers.
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Koloniën 1874 tot 1940
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/542c247e-be5d-48da-9eb8-89a54a7cdd54
Bronnen

[1] Staatsalmanakken 1917, 1923

[2] F.J.M. Otten, Gids voor de archieven van de ministeries en de Hoge Colleges van Staat 1813-1940 (Den Haag 2004) 355.