Overzicht relaties

Kinderbescherming (Justitie)

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1974
Functies en activiteiten

De rijksinrichtingen voor kinderbescherming werden onderscheiden in opvangtehuizen, observatiehuizen, tuchtscholen, inrichtingen voor opvoeding en inrichtingen voor buitengewone behandeling. Elke inrichting stond onder leiding van een directeur (-trice). Voor iedere inrichting was een commissie van toezicht ingesteld.[1]

 

 

Structuur

Omtrent de kinderbescherming waren regels gesteld bij de wet van 9 november 1961, Stb. 403, gewijzigd bij de wetten van 3 apr 1969, Stb. 167 en van 5 juni1972, Stb. 391, en bij Koninklijk besluit van 25 jul 1964, Stb. 327, laatstelijk gewijzigd bij Koninklijk Besluit van 25 augustus 1972, Stb. 453.[2]

 

 

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Justitie II 1974
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/a78d9d59-62c1-47af-93fc-b13f2a9204ae
Bronnen

[1] Staatsalmanak 1974

[2] Ibidem