Overzicht relaties

Klankbordgroep ESF 2007–2013 (SZW)

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
2008
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

De Klankbordgroep heeft tot taak het door middel van overleg met de Minister in het kader van gendermainstreaming, gelijke kansen en non-discriminatie als bedoeld in paragraaf 2.6 van het Operationeel Programma ideeën te genereren over de uitvoering en de evaluatie van het Operationeel Programma ESF 2007–2013.

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2008
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/b1cdbd3f-3b2c-48c0-afe8-8f9b23d3fad2