Overzicht relaties

Koloniaal Etablissement te Amsterdam (Koloniën)

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Parallelle namen
Koloniaal Magazijn te Amsterdam
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
ca. 1860
Einddatum
1927
Geschiedenis

Het Ministerie van Koloniën was belast met de keuring, aanschaf en verzending van gouvernementsgoederen. Deze goederen waren bestemd voor het leger en de burgerlijke dienst in de koloniën. Voor deze taak beschikte de minister, behalve over een bepaalde departementsafdeling, over het Koloniaal Magazijn te Amsterdam. Het magazijn werd vanaf 1874 Koloniaal Etablissement genoemd. Het Koloniaal Magazijn / Etablissement had taken ten aanzien van niet-technisch materieel: levensmiddelen, uitrustingsstukken, kantoorbenodigdheden en gereedschap. Het technische materiaal werd geregeld door het Technisch Bureau. Na 1927 ging het Koloniaal Etablissement over naar het Commissari­aat voor Indische Zaken.[1]

Functies en activiteiten

Het Koloniaal Etablissement te Amsterdam had taken omtrent:

- in ontvangst nemen, keuren en afpakken van goederen voor de dienst in Oost –en West-Indië;

- beheer en ter bezichtiging geven van stand modellen;

- verstrekken van inlichtingen uit de oude koloniale archieven.[2]

Relaties
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Afdeling F (CIZ) 1927
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Koloniën 1860 tot 1927
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/ecdca78c-b2bb-4d75-9462-ff36255c1895
Bronnen

[1] F.J.M. Otten, Gids voor de archieven van de ministeries en de Hoge Colleges van Staat 1813-1940 (Den Haag 2004) 359-360.

[2] Staatsalmanakken 1860, 1875 en 1897.