Overzicht relaties

Landelijke Coördinatie Commissie Milieuwethandhaving (VROM)

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Andere namen
LCCM
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1992
Einddatum
2004
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

De LCCM heeft tot taak:– landelijk samenhang te brengen in de ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van het handhavingsbeleid door de handhavingspartners;– de transparantie van de handhaving van de milieuwetgeving te vergroten door inspanningen en resultaten in samenhang inzichtelijk te maken;– de verbetering te bevorderen van de uitvoering van de handhaving van de milieuwetgeving.

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu 1992 tot 2004
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/f90cb75d-9981-464e-9a06-ab84e2be2b34