Overzicht relaties

Loodswezen, betonning, bebakening en verlichting (Defensie)

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Einddatum
1940-06-14
Geschiedenis

Met ingang van 22 juni 1940 werden vanwege de opheffing van het ministerie van Defensie en de vervanging door een Afwikkelingsbureau de taken betreffende het Loodswezen bij beschikking van de secretarissen-generaal van de ministeries van Defensie en Waterstaat ondergebracht bij een daarvoor in te richten afdeling Loodswezen van het ministerie van Waterstaat.[1]

Mandaten/Gezagsbronnen

De wet van 20 Augustus 1859 (St. 93), laatstelijk gewijzigd bij die van 10 Oktober 1935 (St. 601), hield bepalingen op de loodsdienst voor zeeschepen. Het algemeen reglement op de loodsdienst en de bijzondere reglementen op de loodsdienst in de districten waren opnieuw vastgesteld bij Koninklijk Besluit van 10 Augustus 1932 (St. 433), gewijzigd bij dat van 9 Oktober 1934 (St. 541), van 7 April 1936 (St, 581) en van 28 September 1938 (St. 541).[2]

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Defensie tot 1940-06-14
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/c8dc1937-3b7d-41f0-b986-c02f819dd108
Bronnen

[1] Centrale Archief Selectiedienst, Inventaris van de archieven van de Inspecteur, Inspecteur-Generaal en Directeur-Generaal van het Loodswezen, (1786) 1814-1979 (1980); Marine Stoomvaartdienst, (1816) 1824-1843 (1929). Nummer archiefinventaris: 2.12.25 Nationaal Archief, Den Haag 1993

[2] Staatsalmanak 1910, 1924, 1935 en 1940