Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
2009
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

1. Overeenkomstig artikel 35 van de verordening:<p> a. beoordeelt het Comité de aan hem ter goedkeuring voorgelegde besluiten ter uitvoering van de Beschikking;</p><p> b. gaat het Comité regelmatig na of vooruitgang is geboekt met de verwezenlijking van de doelstellingen welke met de Beschikking worden nagestreefd;</p><p> c. onderzoekt en evalueert het Comité de met de uitvoering van de Beschikking bereikte resultaten;</p><p> d. beoordeelt het Comité de aan hem ter goedkeuring voorgelegde verslagen;</p><p> e. beoordeelt het Comité eventuele aan hem voorgelegde voorstellen tot wijziging van de Beschikking.</p><p></p><p> 2. De minister verschaft op verzoek aan het Comité de inlichtingen waarover deze beschikt, en die het Comité voor de vervulling van zijn taak nodig heeft.</p>

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2009
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/995ff9b5-38a4-43f8-9cf2-cf4fc3af48d4