Overzicht relaties

Natuurbeschermingsraad (CRM, LNV)

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1946
Einddatum
1996
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

<p>Adviseren in zaken, desgevraagd of eigener beweging, welke op de natuurbescherming betrekking hebben;</p><p>Verrichten van de werkzaamheden opgedragen bij wet, door de Koningin of door de Minister van LNV.</p>

Structuur

<p>De Natuurbeschermingsraad werd ingesteld bij de Natuurbeschermingswet (Stb. 1967, 572) als ruimer geïnstrueerde taakopvolger van de Voorlopige Natuurbeschermingsraad uit 1946. In 1969 werd de Natuurwetenschappelijke Commissie aan de raad toegevoegd.</p><p>Tot 1982 was de raad onderdeel van het ministerie van CRM, en sinds 1983 maakte de raad deel uit van het ministerie van LNV. In 1991 werd ook de Commissie voor Natuurbeschermingseducatie geplaatst onder de Natuurbeschermingsraad. Na 1994 werden de adviestaken van de raad feitelijk uitgevoerd door de Raad voor het natuurbeheer (instellingsbesluit: Stb. 1994, 326), zij het onder verantwoordelijkheid van de Natuurbeschermingsraad. </p><p>Eind 1996 werd de Natuurbeschermingsraad opgeheven krachtens de Aanpassingswet herziening adviesstelsel (Stb. 1997, 63). Deze wet behelsde de intrekking van verplichte adviesprocedures in een groot aantal wetten, waardoor in de Natuurbeschermingswet de passages met betrekking tot de Natuurbeschermingsraad vervielen. </p>

Relaties
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Raad voor Natuurbeheer (LNV) 1994
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/eec5fbc6-e244-40cc-855c-5d892972f3a5