Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1994
Einddatum
1997
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

<p>Adviseren in zaken, desgevraagd of eigener beweging, welke op natuur, bos, houtproductie, landschap, jacht en wildbeheer betrekking hebben.</p>

Structuur

<p>De Natuurbeschermingsraad is in 1994 omgevormd tot de Raad voor Natuurbeheer waarin ook de Bosbouwvoorlichtingsraad en de Jachtraad opgingen.</p><p>In 1997 fuseerde de nieuwe raad met de Raad voor de openluchtrecreatie tot de Raad voor het Landelijk Gebied.</p>

Relaties
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Natuurbeschermingsraad (CRM, LNV) 1994
Bosbouwvoorlichtingsraad (LNV) 1994
Jachtraad (LNV) 1994
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Raad voor het Landelijk Gebied (LNV, EZ) 1997
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Landbouw en Visserij 1994 tot 1997
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/7c515cfa-f89a-4b77-8586-1395c3d09edd