Identiteit
Andere namen
RLG
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1997
Einddatum
2012
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

De Raad voor het Landelijk Gebied adviseert de regering en de beide kamers van de Staten-Generaal op hoofdlijnen van beleid. De raad richt zich op strategische adviezen op de lange en middellange termijn en incidenteel op actuele zaken op korte termijn. Het werkterrein van de raad betreft het gehele beleidsveld van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aangeduid als 'landelijk gebied'. De Raad voor het Landelijk Gebied (RLG) is per 1 januari 1997 ingesteld bij wet en op 28 januari officieel geïnstalleerd door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Relaties
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/6d8ee14e-0f54-43c9-a42b-50e82d033a6b