Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Andere namen
CO
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1987
Einddatum
1997
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

<p>De commissie heeft tot taak de coördinatie tussen de betrokken ministeries te bevorderen ten aanzien van aangelegenheden inzake de openluchtrecreatie. Te dien einde doet zij, gevraagd of ongevraagd, aan de minister en aan de andere betrokken ministers voorstellen met betrekking tot de hoofdlijnen van het inzake de openluchtrecreatie te voeren rijksbeleid.</p><p>De commissie wordt door de minister en ieder van de andere betrokken ministers gehoord over te nemen beslissingen, te verrichten onderzoeken en uit te voeren werken, het rijksbeleid op het gebied van de openluchtrecreatie betreffende. </p>

Structuur

<p>Ingesteld bij regeling van 14 januari 1987 van de minister van LNV.</p><p>Bij herziening adviesstelsel in 1997 opgeheven. Taken deel ondergebracht bij de Raad voor het Landelijke Gebied.</p>

Relaties
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Raad voor het Landelijk Gebied (LNV, EZ) 1997
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Landbouw en Visserij 1987 tot 1997
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/cf82f43f-161f-4e27-a81b-3377d18fa585