Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Andere namen
VCNP
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1980
Einddatum
1998
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

De minister, desgevraagd of uit eigen beweging, van advies dienen met betrekking tot de nationale parken, te weten:<p>De instelling in afwachting van een wettelijke regeling betreffende op te richten nationale parken;</p><p>De inrichting en het beheer;</p><p>De aanwending van de ten behoeve van deze parken beschikbaar gestelde financiële middelen;</p><p>De ruimtelijke aspecten met betrekking tot die parken;</p><p>De juridische, bestuurlijke en organisatorische aangelegenheden;</p><p>De recreatieve functie;</p><p>De educatieve functie;</p><p>De vraagstukken van algemene aard die verband houden met de functie van nationale parken in het welzijnsbeleid.</p>

Structuur

<p>Ingesteld bij beschikking van 9 oktober 1980 van de minister van CRM.</p>

Relaties
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Raad voor het Landelijk Gebied (LNV, EZ) 1997
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Landbouw en Visserij 1982 tot 1998
Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk 1980 tot 1982
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/88405788-9507-4cfd-a0ac-1b194ca44cf3