Overzicht relaties

Overleg- en Begeleidingscommissie CAS (BZK)

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1997-04-24
Einddatum
2001-03-31
Functies en activiteiten

De commissie heeft tot taak om de leiding van de Centrale Archief Selectiedienst (CAS) via overleg te ondersteunen bij:

haar strategische oriëntatie met betrekking tot maatschappelijke en technologische ontwikkelingen die van belang zijn voor de uitvoering van haar taak;

de bedrijfsmatige ontwikkeling van de CAS;

het bevorderen van een goede afstemming van de werkzaamheden van de CAS op de wensen van haar klanten;

de definiëring en ontwikkeling van nieuwe en bestaande producten van de CAS.

Structuur

Ingesteld bij besluit 9 april 1997, in werking 24-04-1997.

Opgeheven per 1 april 2001

Relaties
Associatieve relaties
Naam Periode Beschrijving
Centrale Archief Selectiedienst 1997-04-24 tot 2001-03-31 De commissie ondersteunde de leiding van de CAS
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 1997-04-24 tot 2001-03-31 Het instellingsbesluit werd formeel pas per 1 juli 2013 ingetrokken in een veegbesluit waarin ook diverse andere materieel uitgewerkte regelingen werden ingetrokken
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/5b64cfa4-a17a-4c1d-8674-9c992a3dfed3
Bronnen

Besluit Instelling en benoemingen Overleg- en begeleidingscommissie CAS, 9 april 1997 Nr. CPZ96/1/24 DGOB, Stcrt. 1997, 77

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-1997-77-p22-SC9097.html

Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 6 maart 2013, nr. 2013-0000117717, houdende de intrekking van uitgewerkte regelingen en een uitgewerkte wet, Stcrt 2013, 8646 https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2013-8646.html