Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Andere namen
PCDIN
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1981
Einddatum
2001
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

<p>Doen van voorstellen aan de minister omtrent nadere regeling van werkwijzen m.b.t. de documentaire informatieverzorging. </p><p>Bijstaan van de minister in de hem bij artikel 3 van het besluit algemene secretarieaangelegenheden rijksadministratie opgedragen taak; </p><p>Doen van voorstellen aan de hoofden van ministeries inzake de documentaire informatieverzorging, in het bijzonder omtrent de automatisering daarvan en omtrent de uitvoering van het KB.</p>

Relaties
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/06456763-e739-4c19-8feb-d1e1cd5d4a76