Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1980
Einddatum
1981
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

<p>De hoofden der departementen omtrent de behandeling van de post- en archiefzaken van raad te dienen en de Minister van Binnenlandse Zaken bij te staan in zijn taak;</p><p>Bevorderen van een zoveel mogelijk eenvormige werkwijze.</p>

Relaties
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Permanente commissie voor de post- en archiefzaken bij de Rijksadministratie (BZK) 1980
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Permanente Commissie Documentaire Informatieverzorging (BZK) 1981
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 1980 tot 1981
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/c629d109-3e09-40c4-b56e-3b8de44d0b9f