Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
2009
Einddatum
2012
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

Het programma Werken naar Vermogen is verantwoordelijk voor:<p> de uitwerking en de totstandkoming van een regeling die de Wet werk en bijstand, Wet investeren in jongeren, de Wet sociale werkvoorziening en de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten hervormt;</p><p>het ondernemen van alle noodzakelijke activiteiten of het zorgdragen dat alle noodzakelijke activiteiten ondernomen worden in het kader van de verantwoordelijkheid genoemd in onderdeel a, op het terrein van wet- en regelgeving, externe oriëntatie, uitvoeringsmodaliteiten, financiering, onderzoek, monitoring en advisering van de bewindspersonen (bron: Stcrt. 2011-22768).</p>

Structuur

<p>Het programma Werk naar Vermogen is een tijdelijk programma dat op 15 november 2010 in het leven is geroepen. Het programma is verantwoordelijk voor de uitwerking en de totstandkoming van een regeling die de Wet werk en bijstand (WWB), Wet investeren in jongeren (WIJ), de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wet Wajong) en de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) hervormt. </p><p>Het programma onderneemt alle noodzakelijke activiteiten dan wel draagt ervoor zorg dat deze ondernomen worden, op het terrein van de wet- en regelgeving, externe oriëntatie, implementatie en uitvoering, financiering, onderzoek, monitoring en advisering van de bewindslieden van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (bron: Stcrt. 2011-22768).</p><p>De programmadirectie Werken naar Vermogen is met terugwerkende kracht per 23 april 2012 opgeheven (bron: Stcrt. 2013-6710).</p>

Relaties
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
directie Participatie en Decentrale Voorzieningen (SZW) 2015
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Directoraat-Generaal Participatie en Inkomenswaarborg (SZW) 2009 tot 2012
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/21335db3-02ee-42e3-9aa2-f07ff3359bb7