Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Andere namen
RMB
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1980
Einddatum
1997
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

<p>Adviseren van de Minister van VROM, op diens verzoek dan wel uit eigen beweging over de hoofdlijnen van het te voeren milieubeleid en over tot andere beleidsterreinen behorende onderwerpen die mede van belang zijn voor de hoofdlijnen van het te voeren milieubeleid.</p><p>Op verzoek van de Tweede Kamer der Staten-Generaal uitbrengen van advies over bij die Kamer aanhangig gemaakte initiatiefvoorstellen van wet, die betrekking hebben op aangelegenheden zoals genoemd bij het eerste gedachtestreepje. </p><p>Jaarlijks voor 1 april een rapport uitbrengen waarin een analyse op hoofdlijnen wordt gegeven van de voortgang die in het voorafgaande kalenderjaar is gemaakt bij de ontwikkeling en uitvoering van het milieubeleid. </p>

Relaties
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/287767f0-73cc-423a-b31b-688ae497c92d