Overzicht relaties

Raad voor ruimtelijk, milieu- en natuuronderzoek (VROM)

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Andere namen
RMNO
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1982
Einddatum
2009
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

Opgeheven per 31-12-2009.De raad heeft tot taak:<p>het desgevraagd of uit eigen beweging doen van voorstellen aan Onze aangewezen Ministers over de uitvoering van beleid betreffende het in artikel 3 bedoelde aandachtsgebied;</p><p>het, waar nodig, bevorderen van overleg tussen alle betrokkenen bij onderzoek en ontwikkeling op het aandachtsgebied;</p><p>het, waar nodig, verkrijgen van inzicht in lopend onderzoek op het aandachtsgebied;</p><p>het signaleren van nieuwe thema's en overlappingen met betrekking tot onderzoek op het aandachtsgebied;</p><p>het desgevraagd of uit eigen beweging evalueren van uitgevoerde programma's van strategisch onderzoek</p>

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu 1982 tot 2009
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/5dd70f99-8367-4e02-a314-d561dfb34520