Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Parallelle namen
RMA
Beschrijving
Afbeeldingen
Bestaansperiode
Begindatum
1950
Einddatum
1969
Geschiedenis

Met de instelling van de RMA nam de mechanisering van de financiƫle administratie een (voorzichtige) aanvang. De rijkscentrale voerde ponskaartwerkzaamheden uit die niet door de departementen zelf in eigen beheer konden worden uitgevoerd. Te denken valt aan de registratie van kentekenbewijzen, facturen van het Rijksinkoopbureau, de financiƫle administratie van octrooien en statistieken voor de arbeidsvoorziening. De Commissie van Bijstand diende de mechanische dienstverlening aan alle sectoren van de Rijksdienst te bevorderen en de minister van Binnenlandse Zaken hieromtrent te adviseren. De Technische Commissie hield toezicht op de bedrijfsvoering van de
rijkscentrale en bevorderde het overleg met de departementen die in het bezit waren van ponskaartinstallaties.

Relaties
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Rijks Computercentrum (BZK) 1969
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 1950 tot 1969
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/7f929f7a-b99a-4b9d-b1b4-a57d79f42216
Bronnen

Fijnheer, Pim: Overheidsinformatievoorziening. Een rapport institutioneel onderzoek naar het beleidsterrein
overheidsinformatievoorziening in de periode 1945 - 1999. Den Haag 2003. PIVOT-rapport 092, ISBN 90-5909-035-7

Klein-Fresen, Jenny E.: Literatuurrapport betreffende de organisatie en de ontwikkeling van: de Rijkscentrale voor Mechanische Administratie R.M.A., 1950/1951 - 1969/1970; het Rijkscomputercentrum vestiging Apeldoorn R.C.C. Apeldoorn, 169/1970 - 1986; het Rijkscomputercentrum vestiging Heerlen R.C.C. Heerlen, 1986 - van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Winschoten 1992