Overzicht relaties

Rijkscommissie voor de volkshuisvesting en de stadsvernieuwi...

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Parallelle namen
Coördinatiecommissie stadsverniewing
Andere namen
CCSV
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1984
Einddatum
1998
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

Bevorderen van een gecoördineerd rijksbeleid voor de stadsvernieuwing.Adviseren van de coördinerend bewindsman voor de stadsvernieuwing en andere bewindslieden over de algemene aspecten van het stadsvernieuwingsbeleid van de regering, de jaarlijkse verslaglegging (inclusief de behoefteramingen), de voorbereiding van de stadsvernieuwingsrapportage en het instrumentarium van het Rijk op dit gebied.

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu 1984 tot 1998
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/32b819e8-12f3-44a1-9d64-10991385d7e4