Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Parallelle namen
Wegverkeer
Andere namen
RDW
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1951
Einddatum
1995
Functies en activiteiten

belast met de afgifte van kentekenbewijzen voor motorvoertuigen als bedoeld in art. 9 Wegenverkeerwet

centrale registratie van de verplichte W.A. verzekering voor wat betreft gekentekende motorvoertuigen.

centrale registratie van motorboten.

keuring van autobussen, taxi's, ambulance-auto's, en onderdelen daarvan.

schouwen, erkennen en controleren van bedrijven die namens de overheid voertuig(onderdeel) keuringen verrichten.

voertuigkeuringen op grond van het Reglement Gevaarlijke Stoffen.

afgeven van typegoedkeuringscertificaten voor wegvoertuigen of onderdelen daarvan.

behandelen van aanvragen om ontheffing ex art. 123 Wegenverkeerswet ter zake het rijden over de rijkswegen met motorvoertuigen en aanhangwagens.

werkzaamheden, betrekking hebbende op de intrekking en afgifte van rijbewijzen in Nederland en aan personen niet-woonachtig in Nederland.

centrale regsitratie door gemeenten afgegeven rijbewijzen.

functioneel rekencentrum voor voertuiggegevens.

Structuur

bestaat uit: stafafdelingen, toelating wegvoertuigen, keuringen en onderzoeken, en, voertuigdocumenten en centrale registratie.

Relaties
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Rijksverkeersinspectie (VenW) tot 1951
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Rijksdienst Wegverkeer (VenW, IenM) 1996
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Algemene Leiding (VenW) 1985 tot 1995
Ministerie van Verkeer en Waterstaat tot 1985
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/fff0639b-101d-4b89-bcfa-7206ca378a92
Bronnen

Staatsalmanak 1951, 1956, 1961, 1966, 1971, 1976