Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Parallelle namen
Rijksinstituut voor de Zuivering van Afvalwater
Rijksinstituut voor zuivering van afvalwater te ’s-Gravenhage
Rijksinstituut voor zuivering van afvalwater
Andere namen
RIZA
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1920
Einddatum
2007
Functies en activiteiten

Het RIZA was het acroniem voor onderdelen van de Rijksdienst voor het onderzoek en de advisering op het gebied van het waterbeheer. Taak: onderzoeken en adviseren op het gebied van de waterhuishouding (zowel kwalitatief als kwantitatief) van de zoete binnenwateren inclusief het grondwater.

Structuur

Als gevolg van het adviesrapport "Grote Technologische Instituten", werd het Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterverwerking in 2007 opgeheven. De opdrachtgeversrol werd ondergebracht in de Waterdienst (Rijkswaterstaat).

Relaties
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Waterdienst (VenW, IenM) 2008
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Rijkswaterstaat (VenW, IenM) 1975 tot 2007
Hoofddirectie van de Waterstaat (VenW) 1956 tot 1970
Ministerie van Verkeer en Waterstaat 1951 tot 1965
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/3c0de62a-77a7-4ffd-a1cc-b64b7645cef6
Bronnen

Staatsalmanak 1951, 1956, 1961, 1966, 1971